Jelentős fejlesztések előtt a Re-Glass Kft.

Az üveghulladék-feldolgozással foglalkozó orosházi Re-Glass Kft. már 25 éve van jelen a piacon. A vállalat sikeresen pályázott, ennek köszönhetően újabb fejlesztések előtt áll. Az eddig elért eredményeik mellett erről is bővebben beszámoltak a partnereiknek május 11-én a projektnyitó rendezvényen.

Hét sikeres pályázaton már túl van az orosházi üveghulladék-feldolgozó vállalkozás, most két újabb, főként a kutatás-fejlesztésről szóló projektje indult el hivatalosan. A szerda délelőtt tartott eseményen a partnerek mellett, jelen volt Dávid Zoltán polgármester is.

Fotó: Horváth Bence

Az eseményen elhangzott, hogy a Re-Glass Kft. az orosházi mellett, már Budapesten és Mezőörsön is rendelkezik telephellyel, de öt év alatt a sikeres pályázatoknak köszönhetően jelentősen növekedett a kapacitásuk. Idén a tervek szerint 65 ezer tonna üveghulladékot dolgoznak fel. 2017 óta a munkavállalóik számát is sikerült megháromszorozniuk, jelenleg 51 főt alkalmaznak.

ASZÓDI FERENC ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ ELMONDTA, HOGY MINDENFÉLE SÍKÜVEGET KÉPES A RE-GLASS KFT. FELDOLGOZNI, MINT PÉLDÁUL HŐSZIGETELT ÉS LAMINÁLT ÜVEGET, MAGYARORSZÁGON EGYEDÜLÁLLÓ MÓDON AUTÓSZÉLVÉDŐT, ILLETVE MÁR NAPELEMEKET IS KÉPESEK LEDARÁLNI, MAJD A KELETKEZETT HULLADÉKBÓL KINYERNI AZ ÜVEGET.

– Az egyik legfontosabb fejlesztésünk, ahol most is vagyunk. Itt a csomagolási üveghulladékot dolgozzuk fel. Ez Európában is piacvezető, mert itt egy ütemben a szelektív hulladékból olyan minőségű terméket állítunk elő, amit a partnercégek már tudnak hasznosítani – ismertette a részleteket az ügyvezető, aki lapunknak elmondta, hogy az orosházi öblös-, és síküveggyárat kilencven százalékban a Re-Glass Kft. látja el alapanyaggal.

Fotó: Horváth Bence

– Az elmúlt években a nyertes projektjeink alapvetően telephelyeink fejlesztéséről szóltak. A mostani pályázatoknak inkább a kutatás-fejlesztés a lényege. A célja, hogy a laminált üveghulladékban keletkező PVB-fólia ne a lerakóba kerüljön, hanem kémiai úton megtisztítva újból alapanyag legyen és visszakerüljön a körforgásos gazdaságba – árulta el az igazgató.

A bemutatón elhangzott az is, hogy az üveg újrahasznosítása a gazdasági szereplők mellett a természetnek, ezáltal az embereknek is előnyös. Ezzel jelentős energiát spórolhatnak a különböző gyárak, amivel mérsékelhetők a kiadások. Ezen túl csökkenthetők az alapanyagok külszíni bányászatából adódó természeti károk is. Aszódi Ferenc rámutatott arra is, hogy a különböző prémium termékekhez is üvegcsomagolást használnak a vállalatok.

A Re-Glass Kft., a két projektjének megvalósítására több mint 345 millió forint vissza nem térítendő uniós forráshoz jutott a Széchenyi Terv Plusz program keretén belül.

Forrás: oroscafe.hu

Facebook
Twitter
LinkedIn

GINOP-1.2.8-2020-01176 – Laminált üveg feldolgozására alkalmas üvegtörő és rostáló gépsor

· a kedvezményezett neve: Re-Glass Kft.

· a projekt címe:  Laminált üveg feldolgozására alkalmas üvegtörő és rostáló gépsor

· a szerződött támogatás összege: 25 499 999 Ft

· a támogatás mértéke (%-ban), 70%

· a projekt tartalmának bemutatása: 

Az üvegtörő és rostáló gépsor kiválasztása, megrendelése, leszállítása megtörténik, üzembehelyezésre kerül az új berendezés. A nyilvánosság megvalósul.

Vállaljuk a 2020. 04. havi átlagos stat. létszám (23 fő) min. 90%-nak megtartását.

· a projekt tényleges fizikai befejezési dátuma: 2021.07.09

· a projekt azonosítószáma: GINOP-1.2.8-2020-01176

EGYEDI TÁMOGATÁS

Sajtóközlemény

RE-GLASS Kft. technológiai sor kapacitás bővítése

2020 / 05 / 11

A RE-GLASS Kft. sikeres pályázatának köszönhetően technológiai sor kapacitás bővítésébe kezdett. A THF/1735/2019_ITM_SZERZ azonosító számú projekt az Innovációs és Technológiai Minisztérium Egyedi Támogatás Programja keretén belül valósul meg. A támogatás célja a körforgásos gazdaság megvalósulását elősegítő hazai komplex hulladékgazdálkodási rendszerek kialakításának, fejlesztésének, hatékonyság növelésének, továbbá a másodnyersanyagok felhasználásának ösztönzése. A projekt vissza nem terítendő támogatásának összege: 135 301 853 millió Forint. A projekt megvalósításának kezdete 2020.01.01., tervezett fizikai befejezése pedig 2020.10.31.

A Re-Glass Kft., alapvetően síküvegek begyűjtésével, kezelésével és hasznosításával foglalkozik. Az évente cca. 25.000 tonna sík- és öblösüveg-hulladékot begyűjtő és hasznosító cég tevékenységével a környezetet védi, mivel az üveghulladék nem lerakókba – vagy a természetbe -, hanem üveggyárakba, illetve beépítésre kerül. Egyik jelenleg is futó GINOP-8.1.1.1 projektünkben 2020 szeptemberéig megépül egy egyszintes, 600 m2-es csarnok, melyben a KRS Recycling GmbH. által tervezett technológiai sort bővítjük ezen pályázat keretében. A tervezett technológiai sorban két optikai szkenner található és két vagy több alkalommal kell feladni az alapanyagot annak érdekében, hogy a kívánt minőségi követelményeket elérjük. Jelen projekt keretében ezt a technológiai sort egészítjük ki további:

két optikai szkennerrel; a hozzájuk kapcsolódó egy-egy darab elektromágneses vibrációs adagolóval; egy kiegyensúlyozatlan 3 frakciós szitával, amely méretben frakciókra bontja az alapanyagot; berendezések közötti anyagmozgatást biztosító adagoló szalagokkal és serleges felvonóval; valamint kitárolást biztosító szalagokkal.

A megnövekedő mennyiségek kiszolgálásához indokolt egy homlokrakodó gép, mely a hozzá kapcsolódó daraboló-őrlő adapterrel előkezelést végez, illetve a be- és kitárolásnál, valamint a termék kamionokra rakodásánál is szükséges Célunk a meglévő ipari és fogyasztói begyűjtésünket bővíteni a közszolgáltatók által begyűjtött lakossági csomagolási hulladék feldolgozásával.

A projekt keretén belül szeretnénk megvalósítani a keletkező frakciók még további szétválogatását, ezáltal elérni a tisztább és könnyebben értékesíthető anyagokat. A beruházás érdemi kapacitás növekedéssel és minőségi javulással és gazdaságosabb üzemeltetéssel jár.

További információ kérhető:

Aszódi Ferenc ügyvezető, RE-GLASS Kft.
Cím: 5900 Orosháza, külterület hrsz. 0460/10.
Tel.: +36 (20) 217-8560
Honlap: www.reglass.hu

GINOP – 8.1.1 – Innovatív hulladékipari fejlesztés a RE-GLASS KFT-nél

Sajtóközlemény

INNOVATÍV HULLADÉKIPARI FEJLESZTÉS A RE-GLASS (FER-MARIK) KFT-NÉL

2020 / 05 / 08

A RE-GLASS Kft. sikeres pályázatának köszönhetően innovatív hulladékipari fejlesztésbe kezd. A H-EKFI1/063488/2019/306662/001 azonosító számú projektet a Széchenyi 2020 program Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programja keretén belül a „Vállalatok K+F+I tevekénységének támogatása Hitelprogram” tárgyú felhívásra benyújtott projekt összköltsége 717.374.448 millió forint, mely 550.000.000 millió forint hitelből és 167.374.448 millió forint saját forrásból tevődik össze. A projekt megvalósításának kezdete 2019.01.01., tervezett fizikai befejezése pedig 2020.12.31.

A Fer-Marik Kft., mely 2019-ben nevet változtatva RE-GLASS-ként működik tovább alapvetően síküvegek begyűjtésével, kezelésével és hasznosításával foglalkozott. Az évente cca. 25.000 tonna sík- és öblösüveg-hulladékot begyűjtő és hasznosító cég tevékenységével a környezetet védi, mivel az üveghulladék nem lerakókba – vagy a természetbe -, hanem üveggyárakba, illetve beépítésre kerül. A projekt megvalósítása zöldmezős, egy szintes technológia-telepítés, és a későbbi bővítési lehetőség biztosítása mellett cca. 600 m2-es csarnokot igényel és ehhez kapcsolódó manipulációs tér cca. 3.500 betonozott terület, amely magába foglalja az alapanyag és a termék tárolásához szükséges támfalrendszert is. Az így telepített technológia lehetővé teszi, hogy az általunk kézi erővel gazdaságosan fel nem dolgozható csomagolási hulladékot hasznosítani tudjuk.

A 2015 óta szerzett üvegfeldolgozási, üzemeltetési, valamint ehhez szorosan kapcsolódó beruházási ismeretekkel és tapasztalatokkal, valamint a lehetséges alapanyag és hulladékpiac folyamatosan bővülő ismeretével, lehetőségünk nyílt a jelen fejlesztés révén ezen piaci szegmens kiaknázására.

A projekt megvalósítását a kutatási és fejlesztési feladatok ellátásához szükséges eszközök, berendezések és szoftverek beszerzésével kezdtük. Az innováció során a humán erőforrás részben cégünknél áll rendelkezésre, részben pedig a projekt során állományba kerülő résztvevők biztosítják. Mint hulladékhasznosító üzem, amely felelősen és tevékenyen kiveszi a részét a környezetvédelemben, úgy gondoljuk, hogy a nemzetgazdaság termelésnövekedése mellett indokolt a feldolgozott hulladékokból származó nagyobb mennyiségben keletkezett frakciók minél tisztább kezelése. Nem utolsó sorban ezzel növelni tudjuk a bevételünket, mert a tisztább, egyneműbb, szennyeződés mentes anyagok ára sokkal kedvezőbb a piacon.

A tervezett fejlesztési sor egymást kiegészítő, hatásukat felerősítő részelemekből áll, melyek hatása összeadódik, és reményeink szerint európai szinten is egy magasszintű technológia megvalósítását eredményezi.

További információ kérhető:

Aszódi Ferenc ügyvezető, RE-GLASS Kft.
Cím: 5900 Orosháza, külterület hrsz. 0460/10.
Tel.: +36 (20) 217-8560
Honlap: www.reglass.hu

FM-FPR/2018-01

Pályázatban keretében beszerzett eszközök és berendezések:

  • 120 és 240 literes gyűjtő konténerek;
  • 10 db 10 m3-es konténer;
  • hidraulikus őrlő-rostáló kanál;
  • örvényáramú szeparátor

Elnyert támogatás összege: 37.718.121 forint

GINOP – 2.1.8. – Adaptív eszközbeszerzés a Fer-marik Kft.-nél

Sajtóközlemény

„Adaptív eszközbeszerzés a Fer-marik Kft.-nél”

A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén 2018/09/30

A Fer-Marik Kft. sikeresen pályázott meg és helyezett üzembe egy GM-ST5000 típusú üvegtörő és rostáló gépsort Orosházán 2018. március és szeptember között. A cég a GINOP-2.1.8.-17-2017-00502 azonosító számú projektet a Széchenyi 2020 program Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programja keretén belül a „A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén” tárgyú felhívásra benyújtott sikeres pályázat alapján, a Magyar Állam és az Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alapjának 14,74 millió forintos vissza nem térítendő támogatásával valósította meg.

A fejlesztési projektbe a Fer-Marik Kft. 25 éves hulladékkezelési tapasztalattal vágott bele, célként kitűzve, hogy forradalmasítja az üveghulladék nagykereskedelem feldolgozói szektorát. Folyamatos technológiai fejlesztések révén sikerült feldolgozhatóvá tennie a speciális, addig szemétként kezelt üveget, melybe beletartozott a Magyarországon nem gyártható, csak import lévén az országba kerülő színes üveg hulladék is. A cég ezzel évi több ezer tonna üveghulladékot dolgozott fel, miközben végig szem előtt tartotta a környezet védelméért tett, rá is vonatkozó szabályozásokat.

Mikor a cég úgy döntött, hogy tevékenységi körét kibővíti, az eddig igen korlátosan feldolgozható csomagoláshulladék feldolgozásának lehetőségei felé nyúlt. Ezzel a lépéssel sikeresen kibővítette partnerkörét, valamint a technológia fejlesztése révén a feldolgozói portfólióját is. A cég vezér dinamikája egy olyan, nagy piaci értékkel bíró elgondolás volt, hogy az értéktelen üvegszemétből is képesek legyenek ipari szinten felhasználható termékek előállítására és ezáltal a törtüvegigény országos szintű növelésére.

Kutatás fejlesztésünknek köszönhetően új piaci lehetőség nyílt az üvegipar számára alkalmatlan és a Magyarországon nem gyártott színes csomagolási üveg építőipari hasznosítására, amennyiben a tört üveg szemcsemérete eléri a kívánt 0,5-0,8 mm-t. Az új technológiai sor alkalmazásával feltudjuk dolgozni az alábbi, eddig országosan nem hasznosított üveghulladékokat: gittel szennyezett síküveg; drótos üvegek; kopolit üvegek. Az erre alkalmas technológia egy GM-ST5000 üvegtörő és rostáló gépsor beszerzését jelentette, amely alkalmazkodni tud majd a 2019-es igénynövekedésnek, miközben újrahasznosított, egyedi szabványméretű törtüveget állít elő.

Az adaptív eszközbeszerzés révén új termékvonal került kialakításra, növekszik a feldolgozói kapacitás és várhatóan az árbevétel, valamint a dolgozói létszám is.

További információ kérhető:

Aszódi Ferenc, ügyvezető, Fer-Marik Kft.
Cím: 5900 Orosháza, külterület hrsz. 0460/10.
Tel.: +36 (20)217-8560, Web: www.fer-marik.hu

Tisztelt Partnereink!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2023.05.01. (hétfő) és 2023.05.05. (péntek) napokon telephelyünkön a ki- és beszállítás SZÜNETEL.

Kamionokat ezen a 2 napon nem tudunk fogadni.

Megértésüket köszönjük!